TẦM NHÌN

Pita Viet Nam trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sự phát triển bền vững của Pita Viet Nam phải dựa trên sự hài hòa lợi ích giữa Khách hàng – Nhân viên – Nhà đầu tư, góp phần tạo giá trị cho cộng đồng. Cụ thể:
• Đối với khách hàng: Pita Viet Nam là cầu nối hiệu quả giữa chủ đầu tư và người mua bất động sản. Liên tục cải tiến mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị và hài lòng dựa trên nền tảng đặt Khách Hàng làm trọng tâm.
• Đối với nhân viên: Với triết lý “ con người” CBCNV là tài sản quý giá nhất của Pita Viet Nam. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn bó, đoàn kết, kỷ luật mà phải tốc độ để phù hợp với thời công nghệ 4.0. Luôn được đào tạo phát triển, mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên là sự tự hào của khách hàng và được xã hội tôn trọng.
• Đối với nhà đầu tư: Luôn mang đến cho các nhà đầu tư và các đối tác môi trường tin cậy để cùng chia sẻ lợi ích dài lâu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


HIỆU QUẢ


CÔNG BẰNG


CAM KẾT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NHÂN VIÊN
• Tận tâm với Khách hàng
• Trung thực
• Chính trực
• Nhận trách nhiệm
• Yêu thương và hỗ trợ đồng đội
• Máu lửa trong công việc

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Luôn tạo ra các giải pháp, các dịch vụ mới – Phát triển bền vững